Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Monitoring wierzytelności
Pieczęć prewencyjna
Dochodzenie wierzytelności
Postępowanie polubowne
Postępowanie sądowe
Postępowanie egzekucyjne
Bezskuteczność egzekucji
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Dochodzenie wierzytelności

Usługi dochodzenia wierzytelności stanowią jeden z trzech podstawowych profili działalności Kancelarii Adwokackiej GEMINI. W tym zakresie poza możliwością wykorzystania naszych działań w ramach pojedynczych zleceń, oferujemy kompleksowe zestawy usług windykacyjnych, na każdy z poziomów realizacji zobowiązania płatniczego. Są one oparte na całkowicie indywidualnych zasadach współpracy i są dostosowane do zapotrzebowania Klienta.

Całościowy system usługi dochodzenia wierzytelności składa się z następujących etapów:

Wierzyciel w czasie realizacji usługi dochodzenia wierzytelności otrzymuje cyklicznie (np. co 14 dni) raporty szczegółowe, zawierające:

  • informacje na temat aktualnego stanu postępowania
  • ustalenia dotyczące osób i adresów dłużnika
  • informacje o dokonanych spłatach i pozostającej do zapłaty kwocie wierzytelności
  • prognozy dalszych spłat
  • sugestie Kancelarii dotyczące możliwych scenariuszy odzyskania długu


Z przyjemnością informujemy, iż zasadą jest niepobieranie przez naszą Kancelarię żadnych opłat (wstępnych, manipulacyjnych, końcowych) za przyjęcie zlecenia na polubowne dochodzenie roszczeń finansowych na terenie Polski. Dotyczy to również kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, które płatne są wyłącznie przez dłużnika w ramach egzekucji kosztów.

Naszym jedynym wynagrodzeniem jest niska prowizja płatna wyłącznie od wyegzekwowanych na rzecz Klienta należności.

Kwota wynagrodzenia prowizyjnego jest zawsze indywidualnie negocjowana i uzależniona jest m.in. od:

  • wysokości dochodzonego roszczenia
  • terminu jego wymagalności
  • miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika (teren Polski, czy innego państwa)
  • prognozy dalszych spłat
  • korzystania przez Klienta z innych świadczonych przez Biuro usług np. monitoringu należności, czy stałej obsługi prawnejGEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl