Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Monitoring wierzytelności
Pieczęć prewencyjna
Dochodzenie wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nabywanie wierzytelności
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Nabywanie wierzytelności

Usługę tę kierujemy do Wierzycieli, którzy z uwagi na brak cierpliwości w oczekiwaniu na zakończenie sprawy, bądź z powodu trudności z utrzymaniem płynności finansowej zainteresowani są sprzedażą wierzytelności i otrzymaniem z góry uzgodnionej przez strony, procentowej części jej wartości.

Przykładowe korzyści dla Wierzyciela wynikające ze zbycia wierzytelności:
 • przyspieszenie cyklu rotacji majątku i obniżenie kosztów finansowych
 • „wyczyszczenie” portfela złych długów, co ma niebagatelne znaczenie w ocenie Państwa firmy np. przez instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe, ubezpieczycieli)
 • ugruntowanie na rynku reputacji przedsiębiorstwa, jako podmiotu konsekwentnie wymagającego dyscypliny płatniczej wobec odbiorców. Stali i sprawdzeni kontrahenci i tak z pewnością będą mogli liczyć na dobre warunki płatności, jednakże konsekwentnie stosowane restrykcyjne działania windykacyjne zniechęcą potencjalnych nieuczciwych odbiorców do wszelkiego rodzaju wyłudzeń, przeciągania terminów, itp. Ten fakt został wielokrotnie potwierdzony przez naszych Klientów
 • możliwość ograniczenia kosztów działania własnych służb kontroli i windykacji
 • szybszy dostęp do płynnych środków finansowych

Procedura nabywania wierzytelności polega na:
 • przedstawieniu wykazu dłużników (dane adresowe, etap postępowania) wraz z podaniem kwot i dat wymagalności wierzytelności
 • weryfikacja otrzymanej listy dłużników przez Kancelarię
 • zaproponowaniu ceny wykupu wierzytelności

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę przy konstruowaniu oferty cenowej to:
 • okres zalegania przez dłużnika
 • rozpoznana wstępnie kondycja ekonomiczna dłużnika
 • branża, w jakiej działa dłużnik
 • jednostkowa wartość wierzytelności
 • ogólna liczba spraw przekazanych do wykupu
 • ogólna wartość nominalna pakietu wierzytelności

W przypadku akceptacji warunków zakupu następuje podpisanie umowy cesji wierzytelności na podstawie art. 509 K.c. oraz zapłata ceny na warunkach uzgodnionych przez strony.


Innym istotnym elementem oferowanej usługi jest możliwość nabywania majątku na licytacjach komorniczych, do których doprowadziły czynności windykacyjne podjęte w ramach naszego Biura. Może bowiem zaistnieć sytuacja, gdy majątek dłużnika wystawiony na licytację nie znajduje nabywcy. W takim przypadku (po wyczerpaniu procedury dwóch licytacji) przejmujemy składnik majątkowy, aby następnie spieniężyć go we własnym zakresie. W głównym kręgu naszego zainteresowania leżą tutaj wszelkiego rodzaju nieruchomości.


GEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl