Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Monitoring wierzytelności
Pieczęć prewencyjna
Dochodzenie wierzytelności
Postępowanie polubowne
Postępowanie sądowe
Postępowanie egzekucyjne
Bezskuteczność egzekucji
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie w trybie egzekucyjnym wszczyna się, kiedy inne sposoby odzyskania należności nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku nakazującego dłużnikowi zapłatę należności, kierujemy sprawę do komornika w celu przeprowadzenia przymusowej egzekucji.

Kancelaria przykłada szczególną wagę do nadzoru nad prawidłowym tokiem postępowania egzekucyjnego. Dzięki dużym doświadczeniom zdobytym w dotychczasowej pracy wytypowaliśmy kilkadziesiąt kancelarii komorniczych na terenie kraju, z którymi nawiązano bliższą współpracę. Polega ona na maksymalnym odformalizowaniu postępowania egzekucyjnego oraz takim wykorzystaniu posiadanych informacji o dłużniku, aby w jak najkrótszym czasie wyegzekwować należności wierzycieli.

Kancelaria opracowała także unikalny system nadzoru nad egzekucją komorniczą. Umożliwia on, poprzez kontakty telefoniczne, korespondencyjne oraz wizyty w kancelariach komorniczych, bieżące kontrolowanie czynności podejmowanych przez komorników. Działania te skracają czas prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz zwiększają jego skuteczność. W ramach prowadzonych spraw pracownicy Kancelarii mogą uczestniczyć w czynnościach terenowych przeprowadzanych przez komorników. Umożliwia to zajmowanie wierzytelności, rachunków bankowych, ruchomości bez zbędnej zwłoki, a w rezultacie doprowadza do szybkiego wyegzekwowania należności.


Prowadzenie zlecenia w ramach postępowania egzekucyjnego obejmuje:
  • przygotowanie pod względem formalnoprawnym dokumentów umożliwiających wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • przygotowanie i przesłanie do właściwej miejscowo kancelarii komorniczej wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • nadzorowanie postępowania egzekucyjnego i prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
  • dostarczanie komornikowi wszystkich istotnych informacji o dłużniku
  • w uzasadnionych przypadkach uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych przeprowadzanych przez komornika
  • składnie adekwatnych do rozwoju postępowania wniosków, jak np. wezwanie dłużnika do wyjawienia majątku przed sądemGEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl