Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Monitoring wierzytelności
Pieczęć prewencyjna
Dochodzenie wierzytelności
Postępowanie polubowne
Postępowanie sądowe
Postępowanie egzekucyjne
Bezskuteczność egzekucji
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Postępowanie polubowne

Windykacja w postępowaniu polubownym ma na celu odzyskanie przeterminowanych należności w drodze prowadzonych z niesolidnymi kontrahentami negocjacji bezpośrednich i pośrednich. Postępowanie przedsądowe stwarza mozliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Z naszych statystyk wynika, że jest to jedna z najbardziej skutecznych metod odzyskiwania należności.

Usługę tę możemy zaoferować dzięki stworzeniu i wyszkoleniu zespołu negocjatorów. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające wykształcenie prawnicze oraz konsultanci z zakresu bankowości, ekonomii, spraw transportowych i spedycyjnych, a także osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy w działach windykacji instytucji finansowych.

Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu możemy przyjąć do obsługi nie tylko sprawy łatwe. Dla nas nie ma ograniczeń stosowanych przez inne firmy. Zajmujemy się także sprawami, w których prowadzone były już działania windykacyjne.

Kancelaria prowadzi dwa podstawowe rodzaje negocjacji przedsądowych. Ponieważ obsługujemy różnych kontrahentów: małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także klientów strategicznych, zlecających jednorazowo co najmniej kilkadziesiąt spraw tego samego rodzaju, dla każdego z nich proponujemy odpowiedni sposób prowadzenia negocjacji. Każdorazowo mamy bowiem do czynienia z innego rodzaju dłużnikiem. Różnice w prowadzonych postępowaniach polegają na częstotliwości i formie kontaktów z dłużnikiem.


W zależności od rodzaju Klienta, Kancelaria stosuje:
  • kontakty telefoniczne - systematyczne rozmowy z dłużnikiem mające na celu wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, monitorowanie tych spłat, aż do całkowitego zaspokojenia roszczenia
  • monity - zindywidualizowane wezwania do zapłaty charakteryzujące się konsekwentnym wzrostem nacisku wywieranego na dłużnika
  • wizyta windykatora - w szczególnych przypadkach, gdy niezbędny jest osobisty kontakt z dłużnikiem w celu odzyskania należności
  • zagrożenie (lub dokonanie) wpisu w bazach danych nierzetelnych dłużników - dla większości dłużników, świadomość publikacji zobowiązań jest wystarczającym bodźcem do uregulowania swoich należności

W ramach postępowania windykacjnego staramy się odzyskać należności nie narażając Klienta na długotrwałe spory z dłużnikami. Profesjonalny sposób prowadzenia rokowań oraz dokładanie przez naszych negocjatorów należytej staranności, w zdecydowanej większości przypadków pozwalają na zachowanie przyjaznych relacji pomiędzy obiema stronami, co pozwala na dalszą kontynuację współpracy.

Warunkiem uzyskania pozytywnych rezultatów jest jednak przekazanie sprawy do realizacji w odpowiednio krótkim czasie po przeterminowaniu się należności, albowiem statystyki nieubłaganie wskazują, iż w przypadku przeterminowania należności powyżej 6 miesięcy, skuteczność windykacji polubownej radykalnie spada.
GEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl