Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Monitoring wierzytelności
Pieczęć prewencyjna
Dochodzenie wierzytelności
Postępowanie polubowne
Postępowanie sądowe
Postępowanie egzekucyjne
Bezskuteczność egzekucji
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu Kancelaria kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Ten etap postępowania ma na celu uzyskanie tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku sądowego nakazującego dłużnikowi zapłatę należności.

W tym zakresie wspomaga nas system informatyczny stworzony specjalnie do nadzoru realizacji zleceń (m. in. eliminuje ryzyko przedawniania się roszczeń, minimalizuje terminy związane z przygotowaniem pozwów i kierowaniem ich do sądu, planuje harmonogram kontaktów oraz korespondencji z Klientami i ich dłużnikami). W toku postępowania Klienta reprezentuje wskazany radca prawny.

W celu przyspieszenia uzyskania orzeczenia kierujemy prowadzone przez nas sprawy (w miarę możliwości) do postępowania nakazowego, ale prowadzimy je naturalnie również w postępowaniu upominawczym. W przypadku ewentualnego wniesienia przez dłużnika zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty, a także w razie przekazania sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym, prowadzimy również w tym trybie.


Prowadzenie sprawy na etapie sądowym obejmuje ze strony Kancelarii:
  • skompletowanie dokumentacji pod kątem jej przygotowania jako materiału dowodowego, tj. analizy, uzupełnienia dokumentów przez Klienta, zaopiniowanie sprawy na podstawie zgromadzonych dowodów do określonego postępowania sądowego
  • przygotowanie pozwu i skierowanie go do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu
  • nadzór nad sprawą w toku postępowania sądowego w tym zastępstwo procesowe adwokata lub radcy prawnego Kancelarii
  • po wydaniu wyroku uzyskanie klauzuli wykonalności
  • postępowanie polubowne przedegzekucyjne
  • sporządzenie wzoru wniosku egzekucyjnego

W czasie prowadzenia sprawy w tym trybie klient ponosi jedynie koszty sądowe. Koszty zastępstwa procesowego pokrywa nasza Kancelaria, która następnie egzekwuje je od dłużnika.
GEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl