Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Monitoring wierzytelności
Pieczęć prewencyjna
Dochodzenie wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nabywanie wierzytelności
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Wywiad gospodarczy

Celem usługi jest zapewnienie Partnerom Kancelarii możliwie szerokiego zakresu informacji oraz systemu ocen, w celu ustalenia stopnia wiarygodności kredytowej ich kontrahentów.

Informacje gospodarcze oraz system ocen wspomagają zarządzenie ryzykiem kredytowym oraz umożliwiają klasyfikację kontrahentów, ze względu na ich zdolność do regulowania zobowiązań.

Istnieje również możliwość objęcia stałym monitoringiem określonej grupy kontrahentów, czyli realizowania cyklicznych raportów gospodarczych na ich temat.

Usługa służyć może również pozyskaniu lub uaktualnieniu takich danych teleadresowych i rejestrowych kontrahentów, jak m.in.:

 • miejsce zamieszkania kontrahenta lub wspólników spółki cywilnej/jawnej
 • siedziba osoby prawnej
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej
 • numer PESEL Klienta
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego spółki
 • wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorcy
 • aktualne numery telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej itp.

Zatem bez względu na to, czy interesujący Państwa kontrahent zmienił dane i zapomniał o tym powiadomić, czy też celowo unika kontaktu, wyszukamy potrzebne Państwu dane. Z przyjemnością informujemy zarazem, iż z uwagi na stale rozwijane własne bazy teleadresowe, istnieje prawdopodobieństwo, że posiadamy interesujące informacje na bieżąco. Zyskują Państwo tym samym m.in.:

 • możliwość uzyskania pełnych danych teleadresowych kontrahenta
 • szybką weryfikację danych klienta
 • uzyskanie aktualnych danych rejestrowych
 • dostęp do posiadanych przez nas baz teleadresowych

GEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl