Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Zakres usług i systemy rozliczeń

Oferujemy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w swojej działalności. GEMINI Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa gospodarczego, jak również doradza w kwestiach związanych z optymalizacją podatkową i zarządzaniem wierzytelnościami. Najważniejszym elementem praktyki Kncelarii jest pomoc w wyborze optymalnej i najtańszej możliwości rozwiązania każdego problemu.

W ramach działalności zajmujemy się m.in.:
 • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • przygotowaniem opinii prawnych, uwzględniających doktrynę oraz najnowsze orzecznictwo
 • przygotowywaniem projektów umów oraz negocjowaniem przedstawionych do analizy kontraktów
 • opiniowaniem i sporządzaniem aktów prawa wewnętrznego, tj. m.in.: regulaminy, zarządzenia etc.
 • przeprowadzaniem analiz sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych
 • przygotowywaniem wszelkich dokumentów do KRS i prowadzeniem spraw rejestrowych Zleceniodawcy, w tym również przekształcenia spółek
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i arbitrażowym
 • prowadzeniem profesjonalnej windykacji bez narażenia Klienta na utratę kontrahenta
Doradzamy m.in. w następującym zakresie:
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń odszkodowawczych
 • Kontrakty handlowe
 • Sprawy korporacyjne i prawo handlowe
 • Postępowanie sądowe i arbitrażowe
 • Postępowanie naprawcze i upadłościowe
 • Prawo wekslowe oraz prawo administracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Optymalizacji i planowania podatkowego
Pomoc prawna, w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta, świadczona jest:
 • osobiście - w siedzibie Kancelarii, jej oddziału lub w siedzibie Klienta
 • za pośrednictwem telefonu, faksu, internetu, poczty
 • w formie pisemnych opinii – w tym szczegółowych analiz i krótkich porad prawnych
Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:
 • zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne za świadczenie pomocy prawnej w określonym wymiarze godzinowym
 • świadczenie pomocy prawnej bez ustalenia miesięcznego wymiaru godzin, gdzie wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin przy realizacji konkretnych zleceń
 • jednorazowe ustalenie wynagrodzenia za doraźną pomoc prawną wykonywaną na podstawie konkretnego zlecenia Klienta
 • honorarium określone jako procentowy udział w wyegzekwowanym na rzecz Klienta roszczeniu, tzw. premia za wynik sprawy (stosowany przy dochodzeniu wierzytelności oraz likwidacji szkód ubezpieczeniowych)

Z uwagi na zindywidualizowany charakter każdej formy pomocy prawnej, w oparciu o specyfikę potrzeb każdego Klienta, a przede wszystkim możliwy do powstania wachlarz potencjalnych problemów prawnych, mogących pojawić się w Państwa działalności, dobór najlepszej palety usług i sposobu jej świadczenia, jak również zasad wynagrodzenia będzie możliwy po sprecyzowaniu przez Państwa swoich potrzeb.
GEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl