Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Likwidacje szkód ubezpieczeniowych oraz obsługa brokerska

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest obok bieżącej obsługi prawnej oraz dochodzenia wierzytelności trzecim podstawowym filarem działalności naszej Kancelarii.

Jeżeli zatem:
 • zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, względnie je zaniżył
 • zakład ubezpieczeń bezzasadnie przedłuża postępowanie likwidacyjne
 • szkoda nie została jeszcze zgłoszona
 • Państwa mienie uległo zniszczeniu i można określić osobę odpowiedzialną
 • mieli Państwo wypadek w pracy, komunikacyjny lub losowy np. złamanie kończyny na oblodzonym chodniku
proponujemy przekazać dochodzenie tych roszczeń odszkodowawczych profesjonalistom z naszej Kancelarii.

W Państwa imieniu wystąpimy do zakładu ubezpieczeń, bądź instytucji lub osoby odpowiedzialnej za naprawienie szkody. Mogą Państwo bezpiecznie scedować na naszą Kancelarię całą procedurę likwidacji szkody.

Będziemy asystować, ewentualnie w pełni przejmiemy na siebie wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem szkody, nadzorem nad terminowością i prawidłowością działań prowadzonych przez zakład ubezpieczeń, aż do momentu wypłaty odszkodowania. W razie bezzasadnej odmowy, względnie obniżenia należnego odszkodowania na etapie polubownym, oferujemy, po uzgodnieniu z Klientem poprowadzenie sprawy sądowej.

Z przyjemnością w tym miejscu informujemy, iż nasza skuteczność w tego typu sprawach wynosi ponad 90%!


W ramach świadczenia kompleksowej usługi oferujemy ponadto:
 • przejęcie na siebie wszelkich formalności związanych z obiegiem dokumentów, prowadzeniem korespondencji w sprawie oraz ewentualnym zastępstwem procesowym przed sądem
 • prowadzenie procedury odwoławczej (nadrzędne jednostki zakładu ubezpieczeń, rzecznik praw ubezpieczonych)
 • w przypadku szkód całkowitych pomagamy sprzedać wrak pojazdu
 • w przypadku szkody na osobie wystąpienie o stosowne:
  • zadośćuczynienie
  • zwrot kosztów leczenia
  • rentę na zwiększone potrzeby
  • utracone zarobki
  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
  • zwrot kosztów pogrzebu
  • rentę alimentacyjną
 • sporządzenie wycen, opinii i ekspertyz przez współpracujących z naszą Kancelarią
 • za pośrednictwem współpracującej z nami Kancelarii Brokerskiej oferujemy bezpłatne wyszukanie i pośrednictwo brokerskie w zawarciu indywidualnie dostosowanych i negocjowanych dla Klienta umów ubezpieczenia (w tym najtańsze, najbardziej elastyczne oraz zapewniające najszerszą ochronę polisy ubezpieczeniowe dla branży TSL oraz podmiotów zarządzających flotami pojazdów w Polsce!)

Doświadczenie członków naszego zespołu likwidacji szkód, w skład którego wchodzi m.in. wieloletni szef likwidacji szkód w centrali znanego zakładu ubezpieczeń, gwarantuje rzetelność i najwyższy poziom świadczonych przez nas w tym zakresie usług. Jako nieliczni na rynku podejmujemy się także prowadzenia likwidacji szkód powstałych poza granicami Polski.

Opiszcie nam Państwo swoje zapotrzebowanie, a nasi specjaliści skontaktują się niezwłocznie i udzielą instrukcji co do dalszego postępowania.

Przypominamy raz jeszcze, iż Kancelaria Adwokacka GEMINI nie pobiera od osób starających się o odszkodowania żadnych zaliczek i opłat wstępnych. Honorarium jest pobierane dopiero po zakończeniu procesu likwidacji szkody i zależy od wysokości uzyskanego odszkodowania.

Z bezpłatnej pomocy prawnej dla osób starających się o odszkodowanie mogą skorzystać także Państwa znajomi, przyjaciele i rodzina. Prosimy o przekazanie im tej informacji.
GEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl