Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Monitoring wierzytelności
Pieczęć prewencyjna
Dochodzenie wierzytelności
Postępowanie polubowne
Postępowanie sądowe
Postępowanie egzekucyjne
Bezskuteczność egzekucji
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Działania prawne w przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika, wobec bezskuteczności jego działań, nie kończy procedury prowadzonych przez nas czynności windykacyjnych. Podejmujemy dalsze działania przewidziane prawem mające na celu odzyskanie długu takie jak m.in.:

  • zagrożenie niesolidnemu kontrahentowi wszczęciem procedury skutkującej utrzymaniem przez niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa (w przypadku ukrywania majątku, wyłudzenia towaru, uniemożliwiania egzekucji wobec wyzbycia się majątku itp.)
  • składanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • prowadzenie postępowania wobec członków zarządu spółek z o.o.
  • wpisanie do rejestrów niewypłacalnych dłużnikówGEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl